G-P98TJ0ZCT7

Hållbarhet och
samhällsansvar

Dedikerat fokus på att implementera lösningar som reducerar vårt ekologiska fotavtryck och bevarar miljön

På NPG har vi ett dedikerat fokus på miljö och hållbarhet och genomför åtgärder i samband med miljö, materialval, transporter, livsmedel, teknik, säkerhet, teknik, etik, standarder och principer.

Som en internationell aktör är det viktigt för oss att följa våra etiska principer, affärsstandarder och säkerhetsriktlinjer, oavsett vilken marknad vi verkar på. NPG säkerställer att all vår verksamhet utförs i enlighet med lokala och nationella lagar och förordningar och våra underleverantörer är kvalitetssäkrade.

 • Miljö

  På NPG har vi haft ett dedikerat fokus på miljö och hållbarhet under ett antal år och genomfört flera åtgärder:

  Återanvändning: I NPG lägger vi vikt vid att använda utrustning och material som har återanvändningsmöjligheter. I detta ingår bland annat att vi hyr ut möbler och inventarier, mattor, väggbonader, riggar, teknisk utrustning med mera. Vi har stor grad av återanvändning av material, skyltning, profilering och liknande på våra årliga evenemang. Vi lägger även vikt vid hållbarhet vid val av inredning, design och eventuella give-aways, där återanvändningsmöjligheter, materialval och bruksvärde lyfts starkt.

  Återvinning: I NPG har vi stort fokus på källsortering, både i våra egna lokaler och ute på projekt.

 • Materialval

  NPG väljer alltid material som är godkända i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 • Transport

  NPG använder lokala leverantörer där det är lämpligt, och så länge det inte sker på bekostnad av leveranskvaliteten.

 • Mat

  NPG uppmuntrar till kortväga mat och framhåller att våra leverantörer har bra rutiner för hur överskottsmat hanteras.

 • Teknologi

  NPG använder tekniska lösningar för att ta vara på möjligheterna på de mötesplatser vi skapar. Samtidigt uppmuntrar vi våra kunder att minimera pappersanvändningen och hellre använda tekniska lösningar.

 • Säkerhet

  NPG följer alltid säkerhetsföreskrifter, brandföreskrifter och gällande lagstiftning. NPG-anställda deltar regelbundet i utbildningar och löpande utbildningar och har goda rutiner för att hantera eventuella nödsituationer. Vi kan dokumentera användningen av godkända produkter och material, både vad gäller brand och annan säkerhet. NPG kräver att våra leverantörer följer säkerhetsföreskrifter och tillämpliga lagar under montering, implementering och demontering.

 • Etik, standard och principer

  NPG följer samma etiska riktlinjer och affärsstandarder för alla våra projekt, oavsett var i världen de genomförs. Det innebär krav på god affärssed och goda arbetsvillkor med partners och underleverantörer. NPG säkerställer att alla aktiviteter relaterade till kontraktet utförs i enlighet med lokala och nationella lagar och förordningar, och underleverantörer är kvalitetssäkrade i enlighet med NPG:s Supplier Conduct Principles.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna använda våra tjänster och för analyser. På så sätt kan vi skapa en bättre service för dig. Vi är skyldiga att informera dig om detta, och om detta är okej kan du fortsätta använda webbplatsen som vanligt. Läs mer