G-P98TJ0ZCT7

Vi er miljøfyrtårn
sertifisert

Synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med grønn omstilling

NPG er miljøfyrtårn-sertifisert og jobber kontinuerlig mot en grønn og bærekraftig fremtid. I forlengelsen av sertifiseringen er det iverksatt konkrete tiltak innen etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

Vi jobber kontinuerlig med å ta flere riktige steg i grønn retning og bruke bærekraftige løsninger og materialer. Vi vil arbeide helhetlig med innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

 

FNs bærekraftsmål

 

I forlengelsen av sertifiseringen bidrar NPG til å nå flere av FNs bærekraftmål. NPG er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre vår miljøprestasjon og vurdere andre relevante områder i bærekraftsmålene.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna använda våra tjänster och för analyser. På så sätt kan vi skapa en bättre service för dig. Vi är skyldiga att informera dig om detta, och om detta är okej kan du fortsätta använda webbplatsen som vanligt. Läs mer